100+ Happy New Year Wishes and Messages in Punjabi for 2022

Happy New Year Wishes in Punjabi: On the special event of the New Year 2022, wish your Punjabi friends, family, and beloved people with some wonderful happy New Year wishes and messages in Punjabi. The grand celebration of 2022 is the New Year. You should invite and welcome the New Year 2022 with great zeal and fervor. As 2022 is approaching, it is time to wish your friends, family, close and dear ones a happy new year with some special words of wisdom. That’s why we are here with a gigantic list of the best and most enchanting happy New Year wishes and messages in Punjabi.

Happy New Year 2021 Wishes in Punjabi

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ,
ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ. Happy New Year 2022.

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ..

ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਉ, ਏਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ…!

Twinkle Twinkle ਯਾਰਾਂ ਦੀ Car, ਖੜਕੇ ਗਲਾਸੀ In The Bar, ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਤੇ Chicken Fry, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ!

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ..ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ!

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ-ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ.

31 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋ Bye ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ Hi.

ਸੁਣੋ, ਦਿਸੰਬਰ ‘ਚ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰੋ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੰਡ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀ ਆ.

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ, ਕੁਝ ਬੀਅਰ ਪੀਣ,
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ … ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ।

ਜੀਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ Hove ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਈ ਬਣਦੀ।
ਕਿਓਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਅਾ ਹਰ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਕਦ ਦੇਣੇ ਨੇ ।
ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਥ ਗਏ ਨੇ ।
ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ।

ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ।
ਅਗਲਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨੀ ਲੈਣਾ ਬੇਕਰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਵਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ respect ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ।
ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਅਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਾ।

ਜਦੋ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ।
ਬੁਰੇ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ , ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ।

ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦੇਨਾ ਨਏਂ ਸਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ,
ਹਰ ਗਮ ਕੋ ਭੁਲਾ ਦੇਨਾ ਨਏਂ ਸਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ,
ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ,
ਸਭ ਕੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਨਾ ਨਏਂ ਸਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।
ਕਿਆ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ,
ਇਸ ਲੀਏ #ਦਿਲ ਕੋ ਸਾਫ ਕਰ ਲੇਨਾ ਨਏਂ ਸਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ,
ਨਏਂ ਸਾਲ ਕੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏਂ ਨਏਂ ਸਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।।।।

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ !!

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਭਰਿਆ
ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਵਧੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ।
ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ।

ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਪਣਿਆ ਤੋਂ ਬਚ।
ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਲੋਗ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ।
ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਉਜੜਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ।
ਸਵਾਦ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।

ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ।
ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ।

Dil ਵਿਚ ਮੇਲ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੀ ਚੱਲਣੀਆਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ।

Happy New Year Messages in Punjabi

Pal pal waqt gujar jayega 1 ghante baad nava saal aayega hune hi tuhanu new year wish kar deva nahin te eh baaji koyi hor maar jayega. Happy New Year.

Teryian khushiyan ho jaan double na aave teri jindagi ch koyi v trouble Rab rakhe tenu smart te fit tere layi nava saal super duper te jave HIT ! Happy new year 2022.

Purana saal ho riha sab to dur ehi hai kudrat da dastoor Purane din sochan nu ho gaye asi majboor Nava saal aun wala hai Manalo khashuiyan machalo dhoom Happy new year 2022.

Is saal tusi pahuncho safalta de shikhar te safalta tuhade kadam chumme dhan daulat tuhade agge pichhe ghumme ehi meri dilli kamana tuhade waste Nava saal liyave khushiyan tuhade waste Happy new year 2022.

Happy New Year 2022 Har pal di apni keemat swer navi umeed liyave Shaam liyandi pyar raat supne te need liyave umeed nava saal tere layi lucky hove har baar Happy new year 2022.

Menu maaf karin Ek Buri Khabar Hai menu bhul jaana PLz…
Main kujh dina baad tuhanu hamesha waste chorke ja riha haan Tuhada apna Year 2021, par tuhanu ik nava dost deke ja riha haan YEAR 2022. Happy New Year.

Assi navi kitaab kholan laggy waan.
jis dy saare safy khaali ne.
fair assi estey navi shuruaat karaan gen navay lafz sajaawann gen.
essi liye kendey ne guzreya wakq mur k ni aaonda.
saadi dua j aan wala saal tuhaady liye licky hovey.

Nava saal liyave khushiyan hazaar,
Mile apnya da pyar,
2021 nu kehdo sat shri akaal,
2021 da karo swagat pyar naal.

Gulab de phulla da guldasta mubarak,
Tene nave saal te nava rasta mubarak,
Nave session te school da basta mubarak,
Nave saal di swer da nashta mubarak,
Hor das ki likhan yaar tenu aun wala nava saal mubarak.
Happy new year 2021

Umeed Hai Nawa Saal Nawian Khusiyan Lai Ke Ayega,
Nawian Chahtan, Nawian Umeedan Nu Jagaunde Raho,
Parayapan Aksar Rishteyan Nu Tod Dinda Hai,
Jo Dil Da Saaf Hai Usnu Apnao,
Es New Year Te Meri Bas Ehi Dua Hai,
Tusi Khil Khila Ke Hasde Muskaraunde Raho
Wishing a Happy New Year 2021

assi navi kitaab kholan laggy waan. jis dy saare safy khaali ne.
fair assi estey navi shuruaat karaan gen navay lafz sajaawann gen.
essi liye kendey ne guzreya wakq mur k ni aaonda.
saadi dua j aan wala saal tuhaady liye licky hovey.

Teri yaad nu bura kyun kahiye,
Jehri har pal saath nibhaundi ae,
Tere naalo ta teri yaad hi changi,
Jehri haale v saanu milan aundi ae,
Dukh dil vich luko ke hanju naina vich pro k,
Tere aan di udeek asi layi baithe ha,
Kar tu Yaqen sanu bhul jaan waleya,
Asi tere piche duniya bhulai baithe ha.

Sare Kam Rabb Di Rza Wich Howan,
Gareeb Wichare Amiraan Hathon Ijjatan Na Khowan,
Sadkaan Te Mazloom Vichare Bhukhe Na Sowan,
Desh Mere Wich Rahe Aman-Shanti, Bas Kade Dange Na Howan,
Sab Di Soch Di “Amrindera” Ve Oh Raftaar Wadha Deve,
Saal Nawa Rabb Karke Sab Wich Pyaar Wadha Deve

Kal Sajna Di Tarfon Khat Aaya,
Asan Khat Dey Badley Khat Likheya,
Un’na Laal Siyahi Naal Khat Likhya,
Asan Kad Ke Jigar Di Rat Likheya,
Asan Shan Mutabik Sajna Di,
Khat Bara Khush Khat Likheya,
Mattan Sajan Naraz Na Ho Jaway,
Assan Lafaz Wafa Wat Wat Likhya.
Happy New Year 2021

Koi gam de pave parchave na,
Jis nagree yaar vasde ne,
Sanu rona de k umraan da,
Bhaven oh khid khid hasde ne,
Asin mangde haan sukh una da,
Jinha jholi hanju paaye ne,
Na roko ajj ron devo,
Meinu yaar chete aye ne !!!